Общи условия на сайта ksport.bg

Общи търговски условия на фирма “АТЯ БОЛКАН” ООД за ползване на уебсайта, с вграден онлайн електронен магазин, намиращ се на основен домейн ksport.bg и извършването на покупки от него

т1. Въведение

Ползвайки този уебсайт, с изпращане на Вашата поръчка Вие декларирате, че сте запознат и приемате описаните по-долу общи условия на уебсайта ksport.bg

Данни за ТЪРГОВЕЦА съгласно ЗЗП и Закона за електронната търговия – собственик на уебсайта:

“АТЯ БОЛКАН” ООД
ЕИК: 130449589
ДДС Nо: BG130449589
Адрес: гр. София, бул. Рожен 25

Електронен адрес и контакти на ТЪРГОВЕЦА:
Телефон: +359 888 712 734
И-мейл: office@ksport.bg
Уебсайт: ksport.bg

Настоящият електронен документ съдържа ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, които се отнасят за всички сделки, сключани от разстояние, и уреждат условията за покупко-продажба през уебсайта, с вграден електронен магазин – KSPORT.BG

Собственик на уебсайта, с вграден електронен магазин, Ksport.bg е фирма “АТЯ БОЛКАН” ООД, наричана по-долу накратко „ТЪРГОВЕЦ”, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията на република България с ЕИК: 130449589.

Тези условия представляват договор от разстояние за покупко-продажба между “АТЯ БОЛКАН” ООД и всяко физическо лице, посетител на сайта, извършило заявка за покупка на стоки чрез вградения електронен магазин в него.

За да поддържа качествени услуги, които отговарят на желанията на своите клиенти, “АТЯ БОЛКАН” ООД създава долуизброените Общи условия, за информиране, удобство и защита от злоупотреби, както на себе си, така и на своите клиенти.

т2. Общи положения

С извършването на поръчка на СТОКИ от електронния магазин на сайта KSPORT.BG, всеки КЛИЕНТ на сайта се съгласява с настоящите ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и е длъжен да ги спазва.

КЛИЕНТ – е всяко лице на или над 18 г., посетител на електронния магазин Ksport.bg, което е извършило поръчка чрез натискане на бутона „Поръчай“, наличен във виртуалната количка (страница в уеб сайта.

Поръчката направена от клиента има сила на договор от разстояние между него и електронния магазин
по силата на Закона за защита на потребителите.

СТОКИ – са продуктите (спортно и термо облекло) предлагани в електронния магазин.

ТЪРГОВЕЦ – е  фирма „АТЯ БОЛКАН” ЕООД

АРТИКУЛИ И ЦЕНИ – всички цени на СТОКИТЕ в електронния магазин са в български лева, Евро или румънски леи, спрямо езиковата версия на сайта, която ползвате, и са с включен ДДС.

Посочените цени са за 1 брой стока, и не включват разходите за доставка на СТОКИТЕ, освен изброените специфични случаи в т5. Изпълнение на поръчка и Доставка на стоки.

Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

Валидни са цените, публикувани в онлайн магазина, към момента на изпращане на заявката за поръчка към „АТЯ БОЛКАН” ЕООД.

• ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя цените или характеристиките на предлаганите СТОКИ в електронния магазин без предварително уведомяване. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на изпращане на поръчката и потвърждаването й.

• ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да анулира поръчките за продукти, показвани на сайта поради техническа грешка или поради технически грешки с явно погрешни цени.

• ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира наличността на поръчаните СТОКИ. При липса на складова наличност от заявените СТОКИ, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването.

• ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен.

• ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет мрежата, сървъра и др.

• Всички СТОКИ, включително и тези в намаление/промоция се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да НЕ е изрично отбелязано в електронния магазин Ksport.bg

• При плащане на СТОКИТЕ по банков път или елктронен терминал, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи никаква отговорност за каквито и да е разходи, във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от КЛИЕНТА или неговата банка, по повод на самата транзакция. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на КЛИЕНТА.

ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да пази и да не предоставя посочените от потребителите лични данни на трети лица.

Настоящите Общи търговски условия могат да бъдат променяни едностранно от фирма “АТЯ БОЛКАН” ООД чрез публикуване на актуализирана версия на настоящия документ на сайта. Преди завършването на всяка конкретна поръчка системата ще поиска Вашето изрично потвърждение, че сте запознат и приемате актуалната версия на настоящите Общи търговски условия.

Защита на личните данни

Запознайте се с пълната полица с Политиката за поверителност и защита на личните данни на уебсайта ksport.bg и “АТЯ БОЛКАН” ООД.

Авторско право

Графичният и уеб дизайн, текстовото съдържание и всички дигитални материали и активи на уебсайта ksport.bg, включително лога, търговски символи, графични изображения и надписи, текстове и мултимедийно съдържание, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторско право и сродните му права и са собственост на „АТЯ БОЛКАН“ ООД.

Всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право върху интелектуалната собственост, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

„АТЯ БОЛКАН“ ООД Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани на този уебсайт, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

КОПИРАНЕТО, ИМИТАЦИЯТА, ПЛАГИАТСТВОТО, МОДИФИЦИРАНЕТО, ВЗАИМСТВАНЕТО, НАПОДОБЯВАНЕТО, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО, ИЗТЕГЛЯНЕТО, ПРОДАВАНЕТО, РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО И ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГРАФИЧНИЯ И УЕБ ДИЗАЙН, ТЕКСТОВОТО И ВИЗУАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ УЕБСАЙТА KSPORT.BG, Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!

Права и задължения съгласно закона за защита на потребителите

„АТЯ БОЛКАН“ ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в уебсайта ksport.bg.

Платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК)

Този документ – Общи условия за ползване на уебсайта ksport.bg
е последно обновен на 20 Декември 2023-а година.

Общи условия за ползване на уебсайта ksport.bg

т1. Въведение

Ползвайки този уебсайт, с изпращане на Вашата поръчка Вие декларирате, че сте запознат и приемате описаните по-долу общи условия на уебсайта ksport.bg

Данни за ТЪРГОВЕЦА съгласно ЗЗП и Закона за електронната търговия – собственик на уебсайта:

АТЯ БОЛКАН ООД
ЕИК: 130449589
ДДС Nо: BG130449589
Адрес: гр. София, бул. Рожен 25

Електронен адрес и контакти на ТЪРГОВЕЦА:
Телефон: +359 888 712 734
И-мейл: office@ksport.bg
Уебсайт: ksport.bg

Настоящият електронен документ съдържа ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, които се отнасят за всички сделки, сключани от разстояние, и уреждат условията за покупко-продажба през уебсайта, с вграден електронен магазин – KSPORT.BG

Собственик на уебсайта, с вграден електронен магазин, Ksport.bg е фирма “АТЯ БОЛКАН” ООД, наричана по-долу накратко „ТЪРГОВЕЦ”, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията на република България с ЕИК: 130449589.

Тези условия представляват договор от разстояние за покупко-продажба между “АТЯ БОЛКАН” ООД и всяко физическо лице, посетител на сайта, извършило заявка за покупка на стоки чрез вградения електронен магазин в него.

За да поддържа качествени услуги, които отговарят на желанията на своите клиенти, “АТЯ БОЛКАН” ООД създава долуизброените Общи условия, за информиране, удобство и защита от злоупотреби, както на себе си, така и на своите клиенти.

т1. Въведение

Защита на личните данни

Запознайте се с пълната полица с Политиката за поверителност и защита на личните данни на уебсайта ksport.bg и “АТЯ БОЛКАН” ООД.

Авторско право

Графичният и уеб дизайн, текстовото съдържание и всички дигитални материали и активи на уебсайта ksport.bg, включително лога, търговски символи, графични изображения и надписи, текстове и мултимедийно съдържание, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторско право и сродните му права и са собственост на „АТЯ БОЛКАН“ ООД.

Всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право върху интелектуалната собственост, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

„АТЯ БОЛКАН“ ООД Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани на този уебсайт, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

КОПИРАНЕТО, ИМИТАЦИЯТА, ПЛАГИАТСТВОТО, МОДИФИЦИРАНЕТО, ВЗАИМСТВАНЕТО, НАПОДОБЯВАНЕТО, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО, ИЗТЕГЛЯНЕТО, ПРОДАВАНЕТО, РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО И ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГРАФИЧНИЯ И УЕБ ДИЗАЙН, ТЕКСТОВОТО И ВИЗУАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ УЕБСАЙТА KSPORT.BG, Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!

Права и задължения съгласно закона за защита на потребителите

„АТЯ БОЛКАН“ ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в уебсайта ksport.bg.

Платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК)

Този документ – Общи условия за ползване на уебсайта ksport.bg
е последно обновен на 20 Декември 2023-а година.